Als u klant wordt bij ons kantoor dan vragen wij u bij de schriftelijke bevestiging van uw opdracht aan ons ook een enquête in te vullen met betrekking tot de vraag hoe u bij ons kantoor gekomen bent.

Na afloop van een zaak vragen wij u, bij de sluiting van het dossier, een enquête in te vullen die een tevredenheidstoets inhoudt.

De resultaten van beide enquêtes worden door ons anoniem verwerkt en dienen alleen ter verbetering van onze eigen dienstverlening.

Bent u een klant van ons kantoor en bent u niet tevreden over onze dienstverlening, dan horen wij dat graag. U kunt daarvoor het beste eerst contact opnemen met de advocaat die uw zaak in behandeling heeft en met hem of haar bespreken wat u dwars zit.

Komt u met uw advocaat niet tot een oplossing of een adequate behandeling van uw klacht, dan kunt u uw klacht bij ons kantoor indienen via een klachtenformulier. Dat formulier kunt u per e-mail aanvragen als WORD-document of u kunt aan onze secretaresse vragen een papieren exemplaar aan u toe te zenden.

Een via een klachtenformulier binnengekomen klacht wordt in elk geval in behandeling genomen door de andere advocaat op ons kantoor, die de klacht aan de hand van het dossier beoordeelt, bespreekt met de andere advocaat en u dan nader informeert.

Mocht u het niet eens zijn met de afwikkeling van de klacht of mochten wij er met u niet uitkomen wat betreft een oplossing, dan zijn wij aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Zowel geschillen met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening als geschillen over declaraties kunnen aan die commissie worden voorgelegd.