Huurrecht

Het huurrecht is voortdurend in ontwikkeling. De wetgeving verandert snel, de uitspraken van verschillende rechters leggen die wetten steeds weer en soms op verrassende wijze uit.

In het huurrecht gaat het eigenlijk om twee verschillende soorten huur: de huur van bedrijfsruimte en de huur van woonruimte. Bij huur van bedrijfspanden zijn er bovendien verschillende soorten huur, met verschillende regels. Elke soort huur kent een eigen systeem van regels, die op verschillende manieren dingen regelen waar soms wel en soms niet in een overeenkomst van kan worden afgeweken. Een huurcontract opstellen is dus iets waar bij voorkeur een jurist ingeschakeld dient te worden.

Verder kan er bijvoorbeeld -zelfs in afwijking van wat partijen zijn overeengekomen- reden zijn om de huurprijs aan te passen. Een ander punt is de staat van onderhoud van een verhuurd pand. Wie draait er op voor de kosten en wat kan er gedaan worden om te zorgen dat het onderhoud tijdig plaatsvindt?

Een belangrijk punt is ook wat te doen bij wanbetaling. Een verhuurder kan niet zomaar de huurder op straat zetten, maar wil natuurlijk wel graag de huurpenningen incasseren.

Het is essentieel de opzegging van de huur op de juiste manier te doen. Een verkeerde vorm of onduidelijke terminologie kan leiden tot een ongewenste verlenging van het huurcontract. Per soort huur is de manier van beŽindigen en ontruimen verschillend.

Ook bij de overdracht van een bedrijf komt vaak het huurrecht kijken. Wat als de verhuurder de koper van je onderneming niet als huurder accepteert? Wat als je als verhuurder geconfronteerd wordt met een huurder die ineens zijn bedrijf verkoopt?

In al deze gevallen kunnen wij u als advocaat van deskundig advies dienen en bijstaan in de procedure indien deze nodig is.

Wij zijn actief op het gebied van huur en verhuur van horecabedrijfsruimte en de specifieke problemen die zich op dat gebied voordoen.

Uiteraard kunt u kiezen voor een uurtarief of voor een vast tarief

De meeste huurrechtkwesties op ons kantoor worden behandeld door mr. M. van Tessel

Direct contact met mr. Van Tessel: tessel@tesselsoffers.nl