Familierecht

Personen- en familierecht

In het familierecht gaat het meestal om zeer persoonlijke aangelegenheden, die grote praktische en financiële gevolgen kunnen hebben. Ook kunnen dit soort zaken grote emoties met zich meebrengen.

Daarom is het nodig dat u een adviseur hebt die zich kan inleven in uw gevoelens, maar uw praktische en financiële belangen goed in kaart kan brengen en in het oog houdt.

Vaak komen mensen voor een echtscheiding samen op ons kantoor. Deze mensen kunnen in redelijk overleg met elkaar de praktische en financiële gevolgen onder begeleiding van één advocaat oplossen. Soms lukt dit niet, bijvoorbeeld omdat er een te groot wederzijds wantrouwen is of omdat er over één of meer punten gewoon geen overeenstemming te bereiken valt. In dat geval treden wij voor één van de scheidende partners op.

Uiteraard proberen wij dan nog wel in overleg met de advocaat van de andere partij de zaak zoveel mogelijk tot ieders tevredenheid tot een oplossing te brengen.

In een aantal gevallen lukt het niet om tot overeenstemming te komen. Dan zal de rechter de knoop moeten doorhakken en zal de advocaat de belangen van zijn cliënt onder de aandacht brengen van de rechter. Soms zal de strijd dan hard tegen hard gaan.

Niet alleen de echtscheiding valt onder het familierecht, ook afzonderlijke zaken over alimentatie, gezag en omgang, een boedelscheiding na samenwoning, een straatverbod etc. kunnen voorkomen.

Wij staan u bij al deze kwesties graag en deskundig terzijde. Onze insteek is: nu goed vastleggen, dat voorkomt later problemen. Regelen waar dat enigszins kan, maar strijden waar het nodig is.

Ook hier hebben wij weer de keuze tussen een vaste prijs voor het honorarium. Omdat er verschillende manieren zijn om te scheiden, zijn de vaste tarieven afhankelijk van op welke manier de echtscheiding plaats zal vinden.

 

Waarom een echtscheiding via ons kantoor?

Met name op het gebied van echtscheidingen is de markt van aanbieders in beweging. Zo zijn er niet-juristen die zich bijvoorbeeld “scheidingsmakelaar” noemen -deze zijn vaak duurder dan een echtscheiding bij ons en de wijze waarop afspraken vastgelegd worden is ons inziens niet optimaal.

 

Ook zijn er websites van advocaten die de hele echtscheiding online voor u regelen voor een lager bedrag dan u bij ons zou moeten betalen indien u kiest voor een vaste prijs. U moet dan zelf allerlei afspraken invullen op een webformulier en dat insturen naar de advocaat. Deze stuurt u dan te zijner tijd een bericht dat u gescheiden bent. Deze manier van echtscheiding is naar onze smaak alleen mogelijk als er geen kinderen zijn, beide partners werk hebben en er geen bijzondere bezittingen te verdelen zijn -zoals een woning, een erfenis en dergelijke. Als dat soort dingen wel spelen, heeft u gewoon dringend juridisch advies nodig dat naar onze mening niet gegeven kan worden met het invullen van wat webformulieren. Spelen die dingen in uw geval niet, dan is een echtscheiding bij ons op basis van uurtarief  in prijs vergelijkbaar met de internetaanbieders.

 

o