arbeidsrecht

Arbeidsrecht en Sociaal Zekerheidsrecht

Geen rechtsgebied is zo verraderlijk als het arbeidsrecht, zowel voor werkgevers als voor werknemers. Een fout gemaakt in het arbeidsrecht kan bovendien grote gevolgen hebben voor een eventuele uitkering.

De “Flexwet”, een resultaat van overleg tussen vakbonden, uitkeringsinstanties en werkgevers, regelt een aantal dingen op zo’n manier dat het eigenlijk onverstandig is om zonder deskundig advies een arbeidsovereenkomst te sluiten of te beŽindigen. Er zijn aparte regels voor de lengte van een proeftijd, contracten voor bepaalde tijd mogen beperkt verlengd worden en een oproepcontract kan wel eens helemaal geen oproepcontract blijken te zijn als er een tijdje gewerkt is.

Een proeftijd van twee maanden is bijvoorbeeld bij een jaarcontract niet mogelijk. Staat dit in de arbeidsovereenkomst toch zo opgenomen, dan is dat beding niet geldig en is er dus helemaal geen proeftijd! Toch zijn er ook hierop weer uitzonderingen.

Vooral werkgevers raden wij daarom aan om een op maat gesneden arbeidsovereenkomst te laten opstellen.

Werknemers zullen heel goed moeten opletten niet zonder ingewonnen juridisch advies akkoord te gaan met het niet verlengen van een volgens de arbeidsovereenkomst aflopend contract. Door de wettelijke bepalingen is het goed mogelijk dat wat partijen op papier hebben gezet, niet bepalend is voor de vraag of het contract van rechtswege afloopt of dat er een ontslagvergunning nodig is. Wanneer een werknemer akkoord gaat met zo’n beŽindiging die volgens de wet niet van rechtswege plaats hoeft te vinden, verliest hij zijn recht op een uitkering.

Voor zowel werkgever als werknemer is het van groot belang om bij het einde van een arbeidsovereenkomst juridisch advies in te winnen. Hierbij een fout maken kan heel erg duur zijn. Een werknemer kan zijn recht op een uitkering verspelen. Een werkgever kan ten onrechte menen een werknemer correct te hebben ontslagen. Na een flinke tijd procederen komt hij er dan achter dat er iets fout gegaan is en over al die tijd moet het loon doorbetaald worden. Of erger nog: de rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst maar kent aan de werknemer ten laste van de werkgever een grote schadevergoeding toe.

Alle reden dus om bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst en bij het beŽindigen ervan contact met ons op te nemen. Dat hoeft niet duur te zijn en is in elk geval veel goedkoper dan een fatale fout maken.

Werknemers die ontslagen worden of in de W.A.O. belanden, stuiten soms op beslissingen van de bedrijfsvereniging waartegen tijdig bezwaar en beroep aangetekend moet worden om geen rechten te verspelen.

Ook daarin kunnen wij behulpzaam zijn.

Ook hier kunt u kiezen tussen een uurtarief of een vaste prijs

 

tarieven