Algemeen

Het is niet mogelijk om voor alle juridische problemen waar u voor kunt komen te staan en waarin wij u kunnen bijstaan, een aparte pagina te maken. Op deze pagina beschrijven wij nog een paar terreinen waar wij u kunnen bijstaan. Staat uw probleem er niet bij? Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen. Wellicht in een telefoongesprek of anders in een gratis eerste gesprek bij ons op kantoor kunnen wij uw juridisch probleem inventariseren en bespreken wat wij voor u kunnen betekenen.

Nakoming overeenkomst

Wie een overeenkomst sluit, gaat er van uit dat de overeenkomst door beide partijen zal worden nagekomen. Toch worden er jaarlijks duizenden procedures gevoerd omdat partijen elkaar ervan beschuldigen dat een overeenkomst niet of niet correct wordt uitgevoerd.

Vaak gaat het dan om verschillende verwachtingen die partijen hadden bij het sluiten van de overeenkomst. Als de overeenkomst niet duidelijk is, zal de rechter moeten uitmaken wat partijen over en weer mochten verwachten van de te sluiten overeenkomst. Dit is te voorkomen door een goede overeenkomst te laten opstellen door een jurist. Ook is het verstandig goede, door een jurist op uw bedrijf toegesneden algemene voorwaarden te hanteren.

Zo kunt u zorgen dat, als er problemen ontstaan in de uitvoering van de overeenkomsten, de gevolgen daarvan zoveel mogelijk zijn vastgelegd, zodat u of de mogelijkheid heeft om schade te verhalen, of, als u wordt aangesproken, de schade beperkt blijft.

Dikwijls blijkt een van de partijen gewoon niet in staat of bereid de overeenkomst goed uit te voeren of te ontkennen dat er iets mis is met de prestatie die hij levert. Dan is het zaak op te treden en maatregelen te treffen om uw rechten te beschermen.

Burenrecht

Geen land kent zulke uitgebreide regels op het gebied van burenrecht als Nederland. Waarschijnlijk is dit omdat wij met ons allen zo dicht op elkaar wonen en toch gesteld zijn op onze privacy. Erfafscheidingen, afwatering, overlast door bomen of struiken, de buurman die ineens een schuur gaat bouwen, het kan allemaal leiden tot geschillen met de buren.

Omdat u waarschijnlijk nog lang naast de buren zult wonen, proberen wij altijd eerst of er tot een minnelijke oplossing gekomen kan worden. Lukt dat niet, dan kunnen wij u in de procedure bijstaan.

Nalatenschappen

Maar al te vaak blijken de erfgenamen van mening te verschillen over de manier waarop een erfenis verdeeld moet worden. De notaris heeft dan een eerste rol als bemiddelaar. Komen de erfgenamen niet tot overeenstemming, dan moet soms de rechter er aan te pas komen en is bijstand door een advocaat noodzakelijk.

Verkeersschade

Bij een botsing in het verkeer verschillen de meningen soms over de vraag wie er aansprakelijk is. Heel vervelend wordt het als de verzekering van de andere partij niet bereid is uw schade te vergoeden omdat de aansprakelijkheid ontkend wordt.

Het is dan verstandig om eens met een advocaat te gaan praten. De mening van de verzekeringsmaatschappij houdt vaak bij de rechtbank geen stand.

 

Zoals bij alle zaken heeft u de keuze voor een uurtarief of een vast tarief.